Stöd för drabbade och närstående på kliniken

Från 14 november kommer riksföreningen Frisk & Fri vara på plats hos oss varje måndag för att svara på frågor och informera om sin verksamhet.

Patient- och anhörigföreningen Frisk & Fri kommer vara på Stockholms centrum för ätstörningar varje måndag med start den 14 november. Representanter från föreningen kommer vara hos mellan klockan 13:00-15:00 och kommer sitta i anslutning till väntrummet på plan 3. Se skyltar eller fråga i Receptionen för närmare information.

Frisk & Fri är en rikstäckande förening som arrangerar aktiviteter och träffar för både drabbade och närstående runt om i landet. Läs mer om föreningens arbete och lokala avdelningar på deras hemsida: www.friskfri.se

Publicerat: 2016-11-04