STÄRKA – En webbaserad utbildning för anhöriga till unga med ätstörningar

Nu startar Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) en webbaserad utbildning som vänder sig till dig som är förälder till ett barn med ätstörning.

Utbildningen har namnet STÄRKA och är en förkortning av "Stöd mot Ätstörning – Riktad Kurs för Anhörig". Syftet med utbildningen är att stärka anhöriga i sin roll att hantera och stötta sina närstående. Utbildningen är också helt kostnadsfri och är öppen för förlädrar från hela landet.Vi pratade med Elisabeth Lannfelt som tillsammans med sina kollegor på KÄTS har tagit fram utbildningen:

Vad fick er att ta fram en utbildning som riktar sig till föräldrar?

-Föräldrar tror ofta att det är deras eget fel att deras barn har utvecklat en ätstörning, därför vill vi lyfta föräldrarna och ge dom lite "råg i ryggen"! Vi vill att dom ska förstå att dom är viktiga och kan påverka en hel del i rätt riktning.

Vad får deltagaren ut av utbildningen?

-Deltagaren får kunskap om ätstörningar som vi har paketerat på lättbegripligt sätt. Vi har bl. a filmer som illustrerar vanliga dilemman och det finns möjlighet att ställa frågor om ätstörningar.

Kan föräldrar från hela landet söka utbildningen?

-Ja, föräldrar från hela landet kan anmäla sig till utbildningen. Och den är helt kostnadsfri!

Hur söker man till STÄRKA?

-Du går bara in på KÄTS hemsida och anmäler dig direkt.

Slutligen, vad hoppas ni uppnå med utbildningen?

-Mindre stress och mer kunskap hos anhöriga!

Publicerat 2016-03-21