Stängt för planeringsdag

Tisdagen den 26 maj har samtliga enheter på barn och ungdomssidan stängt för planeringsdag. Enheter på vuxensidan, receptionen och heldygnsavdelningar har öppet som vanligt.

Mottagning för barn och ungdom och Mobila familjeenheten kommer ha en gemensam planeringsdag tillsammans med Forsknings- och utvecklingsenheten och Verksamhetstöd. Det innebär att enheterna kommer vara stängda under hela dagen tisdagen den 26 maj!

Receptionen, enheterna på vuxensidan och heldygnsavdelningarna kommer vara öppet som vanligt.