SEDS vårmöte startar idag

Vårens konferens har temat "känslor i fokus" och bjuder på flera intressanta föreläsningar för personer som är professionellt verksamma inom ätstörningsområdet.

Idag startar SEDS vårmöte som pågår under två fullspäckade dagar på Ingenjörshuset, City Conference Centre i Stockholm. SEDS står för Swedish Eating Disorder Society och är en intresseförening för personer som är professionellt verksamma inom ätstörningsområdet. Föreningen startade redan 1993 under namnet Svenska Anorexi och Bulimi Sällskapet (SABS) men ändrade sitt namn förra året.

Årets konferens går under temat "känslor i fokus" och bjuder på flera intressanta föreläsningar om hur vi inom vården arbetar med känslor och hur olika terapeutiska inriktningar skiljer sig åt i arbetet kring känslor. Läs mer om SEDS och konferensen på deras hemsida.

Publicerat 2016-05-19