SCÄ har ett bättre behandlingsresultat än genomsnittet

Behandlingsresultat av ätstörningsvården i Sverige har jämförts i SLSO:s kvalitetsbokslut för 2015.

För elfte året i rad redovisar SLSO sina behandlingsresultat öppet i ett bokslut. Precis som i förra årets bokslut presenteras och jämförs behandlingsresultat från ätstörningsvården i Sverige och vi fortsätter att ha ett bättre resultat i jämförelse med övriga landet.

Resultaten har tagits fram från kvalitetsregistret Riksät och utgår från andelen personer som vid ett år efter avslutad behandling inte längre hade några ätstörningssymtom.