SBU publicerar ny rapport om behandling för hetsätningsstörning

En systematisk genomgång av behandling för hetsätningsstörning har genomförts och sammanställts i en SBU-rapport som publicerades idag.

I rapporten som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) tagit fram, fastställs att både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska hetsätningar vid hetsätningsstörning. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT) har visat sig vara effektiva metoder som gör att hetsätningen minskar eller upphör helt. Studier visar även att effekten kvarstår ett år efter att behandlingen har avslutats.

Behandling hos oss

På Stockholms centrum för ätstörningar erbjuder vi KBT för hetsätstörningsstörning både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även internetbehandling för dig som har fyllt 18 år. Läs mer om vårt behandlingsutbud under våra enheter och "Vård hos oss".

Publicerad 2016-04-26