Vi vill veta vad du tycker om vården hos oss

Under mars kommer en gemensam patientenkät delas ut på alla psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Du som går i behandling på någon av våra öppenvårdsmottagningar kommer under två veckor i mars bli erbjuden att svara på en enkät om hur du upplever vården på Stockholms centrum för ätstörningar.

Enkäten består av 18 frågor med olika svarsalternativ som du fyller i och lämnar i brevlådorna som finns på våra mottagningar eller i Receptionen. Det är frivilligt att delta och du är självklart helt anonym när du svarar. Du bestämmer även själv vilka frågor du vill svara på i enkäten.

Ditt deltagande bidrar till en bättre vård

Vi strävar alltid efter att förbättra vården som vi erbjuder och för att din upplevelse ska kännas så bra som möjligt hos oss. Resultaten av svaren kommer sammanställas och användas som underlag för att utveckla vården på mottagningarna. Dina svar är därför viktiga för oss och ditt deltagande bidrar till en bättre vård.

Mer om enkäten

Enkäten har tagits fram på uppdrag av ledningen för Verksamhetsområde Psykiatri inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Frågorna är framtagna av medarbetare inom SLSO psykiatri tillsammans med representanter från patient- och närståendeföreningar.

Publicerad 2017-03-07