Parterapi på vuxenenheterna

Som första klinik i Sverige erbjuder vi nu strukturerade parsamtal enligt den amerikanska modellen UCAN (Uniting Couples in the treatment of Anorexia Nervosa).

Att tillfriskna från en ätstörning är hårt jobb. Att stå bredvid och inte veta hur eller vad en kan göra är minst lika svårt. Relationen blir ofta lidande, men kan också vara en källa till stöd och hjälp om paret börjar prata om de här svåra sakerna och hittar gemensamma lösningar.

Nu kan vi som första klinik i Sverige erbjuda strukturerade parsamtal hos erfarna behandlare som gått en specialutbildning i den amerikanska modellen UCAN (Uniting Couples in the treatment of Anorexia Nervosa). Vi tar emot par där den ena lider av en restriktiv ätstörning.

Intresserad?

Prata med din behandlare för mer information, eller hör av dig direkt till följande kontaktpersoner:

Ronnie Salo, enhetschef på Mottagningen för vuxna: 08-123 44 109
Eleonor Telcs, socionom/behandlare på dagenheten Idun: 08-123 44 124

Publicerad 2016-10-27