Välkommen till Öppet Hus

Den 20 februari bjuder vi in till en dag med föreläsningar och workshops på Stockholms centrum för ätstörningar. Vi riktar oss främst till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen, skolan eller studerar.

Varje termin bjuder vi in till Öppet Hus med syftet att informera om vår verksamhet, men också för att sprida kunskap om ätstörningar.

Vi inleder dagen med föreläsningar där vi presenterar flera delar av vår verksamhet. På eftermiddagen har ni möjlighet att välja mellan workshops som fördjupar sig i olika teman. Den här gången erbjuder vi även ett begränsat antal platser till en föreläsning med professor Cynthia Bulik som presenterar nya sätt att se på anorexia nervosa.

Cynthia Bulik är leg. psykolog, professor och grundare av Center of Excellence for Eating Disorders vid University of North Carolina i USA. Hon ansvarar även för Centre for Eating Disorders Innovation – CEDI på Karolinska Institutet.

Anmälan

Vi har tyvärr stängt anmälan eftersom det är fulsatt. Om du är intresserad av att delta kan vi sätta upp dig på en reservplats. Mejla namn, verksamhet och vilken workshop du är intresserad av till kristofer.ekstrom@sll.se.

Plats

Föreläsningssalen Plan 1, Stockholm centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27. Du tar dig enklast till oss med tunnelbana, hållplats Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.

Program:

10:00-11:00

Inledning och presentation av Stockholms centrum för ätstörningar

11:00-12:15

Öppenvårdsbehandling för vuxna patienter

12:15-13:30

Lunch (SCÄ bjuder inte på lunch)

13:30-14:45

Öppenvårdsbehandling för barn och ungdomar

15:00-16:30 Workshops:

1. Cynthia Bulik - “Reconceptualizing anorexia nervosa as a metabo-psychiatric disorder” (Begränsat antal platser)

2. Eira-mottagningen – Vård av långtidssjuka patienter

3. Familjevårdsavdelningen – Behandling av barn, ungdomar och deras familjer

Publicerad 2019-01-23