Välkommen till öppet hus på Stockholms centrum för ätstörningar

Den 18 september bjuder vi in till en dag med föreläsningar och workshops som riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen, skolan eller studerar.

Två gånger per termin bjuder vi in till Öppet Hus på SCÄ för att informera om vår verksamhet, men också för att sprida kunskap om ätstörningar. Vi inleder alltid dagen med att presentera delar av vår verksamhet och på eftermiddagen har ni möjlighet att välja mellan workshops som fördjupar sig i olika teman.

Program:

09:00-09:45
Introduktion

09:45-10:00
Fika

10:00-11:00
Öppenvård och dagsjukvård för vuxna

11:00-11:45
Heldygnsvård för vuxna

11:45-13:00
Lunch (SCÄ bjuder inte på lunch)

13:00-14:00
Öppenvård för barn och ungdomar

14:00-14:45
Heldygnsvård för barn, ungdomar och deras familjer

14:45-15:00
Kaffe

Workshops: 15:00-16:30

Family Based Treatment (FBT)
Annika Lindgren, leg psykolog och familjeterapeut

Placeboeffekten i forskning och klinisk vardag
Karin Jensen, smärtforskare på Karolinska Institutet med ett specialintresse för placeboeffekten

Anmälan

Tyvärr är det fullsatt! Det kommer ett nytt tillfälle senare i höst.

Plats

Föreläsningssalen Plan 1, Stockholm centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27. Du tar dig enklast till oss med tunnelbana, hållplats Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.

Publicerad 2019-08-22