Välkommen till öppet hus på Stockholms centrum för ätstörningar

Den 11 december bjuder vi in till en dag med föreläsningar och workshops som riktar sig till dig som arbetar inom sjukvården, kommunen, skolan eller studerar.

Två gånger per termin bjuder vi in till Öppet Hus på SCÄ för att informera om vår verksamhet, men också för att sprida kunskap om ätstörningar. Vi inleder alltid dagen med att presentera delar av vår verksamhet och på eftermiddagen har ni möjlighet att välja mellan workshops som fördjupar sig i olika teman.

Program:

09:00-09:45
Introduktion

09:45-10:00
Fika

10:00-11:00
Öppenvård och dagsjukvård för vuxna

11:00-11:45
Heldygnsvård för vuxna

11:45-13:00
Lunch (SCÄ bjuder inte på lunch)

13:00-14:00
Öppenvård för barn och ungdomar

14:00-14:45
Heldygnsvård för barn, ungdomar och deras familjer

14:45-15:00
Kaffe

Workshops: 15:00-16:30

Ätstörningar - professionellt bemötande och anhörigas roll
Anders Lind, leg psykolog på Stockholms centrum för ätstörningar

Sömnlängd, sömnkvalitet och hälsa
Torbjörn Åkerstedt, professor i psykologi och specialiserad forskare inom sömn vid Karolinska Institutet

Anmälan

Fullsatt!

Plats

Föreläsningssalen Plan 1, Stockholm centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27. Du tar dig enklast till oss med tunnelbana, hållplats Mariatorget, uppgång Torkel Knutssonsgatan.

Publicerad 2019-11-04