Höstens Onsdagsföreläsningar

Våra egna föreläsningar gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

Forsknings- och utvecklingsenheten på Stockholms centrum för ätstörningar arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken som vi kallar för Onsdagsföreläsningar. Föreläsningarna äger alltid rum på onsdagseftermiddagar mellan klockan 15:00-16:30 och gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

Vem kan gå på föreläsningarna?

Föreläsningarna var till en början endast till för medarbetare på kliniken men nu finns även ett begränsat antal platser öppna för andra personer som arbetar inom vården i Stockholm. Om du är intresserad av att gå kan du mejla till elisabeth.tidlund@sll.se för att anmäla dig till föreläsningarna.

Föreläsningarna är kostnadsfria och äger alltid rum i Föreläsningssalen (Plan 1) på Stockholms centrum för ätstörningar.

Höstens föreläsningar:

  • 7 september: Behandling av hetsätningsstörning och övervikt
    Föreläsare: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, leg överläkare, docent och enhetschef för SCÄ FoU

  • 19 oktober: Barninternetprojektet (BIP)
    Föreläsare: Fabian Lenhard, leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand vid Karolinska Institutet

  • 30 november: Självskada och ERGT – Emotion Regulation Group Therapy
    Föreläsare: Hanna Sahlin och Johan Bjureberg, leg psykologer och doktorander vid Karolinska Institutet

Publicerat 2016-08-30