Onsdagsföreläsning den 17 oktober: Aktuell forskning på SCÄ

På höstens andra Onsdagsföreläsning på Stockholms centrum för ätstörningar presenterar vi ett urval av aktuella forskningsprojekt på kliniken. Föreläsningarna riktar sig i främst till medarbetare men även andra verksamma inom forskning eller hälso- och sjukvården är välkomna.

Forsknings- och utvecklingsenheten på SCÄ arrangerar varje termin egna föreläsningar på kliniken som vi kallar för Onsdagsföreläsningar. Föreläsningarna är kostnadsfria och gästas av spännande föreläsare som har en anknytning till ätstörningsbehandling, psykiatri eller forskning.

Vem kan delta?

Vi riktar oss främst till medarbetare på kliniken men ett antal platser är även öppna för andra verksamma inom forskning eller hälso- och sjukvården. Om du är intresserad av att gå kan du anmäla dig direkt till kristofer.ekstrom@sll.se

Presentation av aktuell forskning på kliniken

Den 17 oktober är det dags för höstens andra Onsdagsföreläsning där vi kommer presentera ett urval av aktuella forskningsprojekt på kliniken.

Först presenterar doktorand Anne-Charlotte Wiberg sitt avhandlingsarbete där hon kommer att utvärdera implementering, användbarhet och behandlingseffekter av den nya internetbehandlingen Nära som utvecklas just nu på SCÄ. Därefter har vi bjudit in tandläkare Ulrica Gidlund som berättar mer om sin forskningsstudie om tandhälsa kopplat till ätstörningar. Avslutningsvis kommer Bengt Fundin från Center for Eating Disorder Innovation (CEDI) presentera IMA-studien som undersöker vilka biologiska och miljömässiga faktorer som påverkar behandlingsresultat vid anorexia nervosa.

Datum och tid:

Onsdagen den 17 oktober klockan 15:00-16:30

Plats:

Föreläsningssalen (Plan 1) på Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsgatan 27

Publicerad 2018-10-05