Ny webbutbildning om bemötande av ätstörningar vid graviditet

Nu lanserar Kunskapscentrum för ätstörningar webbutbildningen BÄST - Bemöta ätstörningar i samband med graviditet och småbarnstid.

Nu lanseras webbutbildningen BÄST (Bemöta Ätstörningar i Samband med graviditet och småbarnsTid) som har tagits fram av Kunskapscentrum för Ätstörningar i samarbete med Karolinska Institutet.

Utbildningen är kostnadsfri och riktar sig till vårdpersonal, främst inom mödra- och barnhälsovården, som möter blivande och nyblivna mammor i sitt arbete. Även personer som arbetar inom den specialiserade ätstörningsvården rekommenderas att gå utbildningen.

Publicerad 2016-12-07