Ny studie visar på ett mörkertal av vuxna personer med anorexia nervosa i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har publicerat en rapport som undersöker förekomsten av anorexia nervosa i Stockholm.

Idag publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) en rapport som presenterar skattade prevalenser av anorexia nervosa bland män och kvinnor i åldrarna 22 år och uppåt i Stockholms län.

Jennie Ahrén, forskare vid CES och Karolinska institutet, är ansvarig för rapporten som grundar sig på självrapporterade data från projektet Hälsa Stockholm och den omfattande folkhälsoenkäten inom Stockholms läns landsting.

I studien framkommer det att en mycket liten andel av personer med anorexia nervosa i Stockholm har en ätstörningsdiagnos i ett vårdregister eller en vårdkontakt med en ätstörningsklinik.

Skicka in en egenanmälan till oss

Vi behandlar alla typer ätstörningar och erbjuder flera olika behandlingsalternativ för patienter i alla åldrar. Om du själv är drabbad eller känner någon som behöver hjälp kan ni skicka in en egenanmälan till oss. Läs mer om behandling och hur du söker till oss under ”Vård hos oss”.

Publicerat 2016-04-28