Nu kan du anmäla dig till vårens grundutbildning om ätstörningar

Vår egen grundutbildning ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar.

Om Grundutbildningen

Utbildningen är fördelad på tre heldagar och utgår från nationella kliniska riktlinjer för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med utbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men vi riktar oss även till annan vårdpersonal som möter patienter med ätstörningsproblematik.

När startar grundutbildningen?

Grundutbildningen startar onsdagen den 22 april och slutar fredagen den 24 april. Utbildningen äger rum i Föreläsningssalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Anmälan och kostnad

Grundutbildningen kostar 5000 kronor per person och i kursavgiften ingår kurslitteratur och fika alla dagar.

Anmälan sker via den här länken senast den 10 april. Vi tar max emot 30 deltagare.

Ni hittar schema och mer information om grundutbildningen på stockholmatstorningar.se/grundutbildning

Publicerad 2020-02-12

Senast ändrad 2020-02-12