Nu kan du anmäla dig till vår grundutbildning om ätstörningar

Grundutbildningen är obligatorisk för våra nya medarbetare på kliniken men riktar sig även till andra som möter patienter med ätstörningsproblematik i sitt arbete.

Om utbildningen

Utbildningen är fördelad på tre heldagar och utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med grundutbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter kursavslut.

Vem kan gå?

Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men riktar sig även till övrig personal inom vården som möter patienter med ätstörningsproblematik.

Anmälan och kostnad

För dig som inte arbetar på Stockholms centrum för ätstörningar kostar utbildningen 5000 kronor. I kursavgiften ingår kurslitteratur och kaffe.
Anmälan sker direkt till elisabeth.tidlund@sll.se och sista anmälningsdagen är 31 oktober. Vi tar emot max 30 kursdeltagare.

När startar grundutbildningen?

Grundutbildningen startar onsdagen den 15 november klockan 09.00 och slutar fredagen den 17 november klockan 15.30. Utbildningen äger rum i Föreläsningssalen, Plan 1 på Stockholms centrum för ätstörningar (Wollmar Yxkullsgatan 27B).

Förkunskaper och mer information

Vi rekommenderar att alla kursdeltagare innan har genomgått webbutbildningarna om Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) och WINST (Webbutbildning för insatser mot ätstörningar). Ni hittar länkar till webbutbildningarna, schema och mer information om grundutbildningen på stockholmatstorningar.se/grundutbildning.

Publicerad 2017-08-22