NEDS 2016 i Helsingfors

Idag startar den Nordiska Konferensen om ätstörningar i Helsingfors som arrangeras av Nordic Eating Disorder Society (NEDS).

Klockan 12:00 idag öppnar den Nordiska Konferensen om ätstörningar som arrangeras vartannat år av Nordic Eating Disorder Society (NEDS). Konferensen samlar yrkesverksamma inom ätstörningsområdet från hela Norden och bjuder på ett fullspäckat program under tre dagar.

Årets konferens äger rum i Helsingfors och går under temat Information & Misinformation vilket syftar till att det fortfarande finns en hel del föråldrade och felaktiga tankar kring vad en ätstörning är och hur en ätstörning ser ut. Genom en rad intressanta föreläsningar och workshops kring bl. a evidens, vikt, personlighet, motion och tvångsvård kommer konferensen försöka tangera den här typen av uppfattningar.

Vi är flera personer på plats från Stockholms centrum för ätstörningar och forskargruppen för att både hålla i workshops och presentera våra forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår hos oss.

Publicerad 2016-09-21