Långa väntetider till kliniken

Just nu har vi tyvärr väldigt långa väntetider till vår öppenvårdsmottagning för vuxna och att få komma på ett första besök kan dröja cirka 8 månader.

Vi har just nu långa köer till vuxenmottagningen på SCÄ och i dagsläget är väntetiden cirka 8 månader till ett första besök. Vi arbetar intensivt för att förkorta väntetiden till bedömning. För den som har eller riskerar allvarliga somatiska komplikationer av sin ätstörning är väntetiden betydligt kortare.

Om du önskar snabbare tid vill vi informera dig om att du har möjlighet att söka ätstörningsvård hos Mandometerkliniken på tel 08-556 406 00. Du kan också vända dig till Vårdgarantin på tel 08-123 134 00 eller www.vardgivarguiden.se

Vill du inte få vård hos en annan vårdgivare kan du välja att acceptera den längre väntetiden. I och med att du väljer att acceptera att vänta på vård hos oss innebär det att du då avstår från vårdgarantin.

Publicerad 2020-03-03