Kan Virtual Reality-teknik bidra till nya behandlingsmetoder för ätstörningar?

Stockholms centrum för ätstörningar inleder nu ett samarbete med VR-företaget Mimerse för att ta fram och utvärdera applikationer som kan användas vid behandling av ätstörningar. Projektet är delfinansierat av Vinnova och startar nu under våren.

Virtual Reality (”VR”) förväntas bli nästa stora datorplattform och forskning har visat att VR även kan användas som ett kraftfullt verktyg i kognitiv beteendeterapi (KBT) för att arbeta med störningar i kroppsuppfattning. Samarbetet och utvecklingsprojektet handlar främst om att utveckla och utvärdera prototyper på appar som kan leda till ett nytt sätt att behandla ätstörningar i framtiden.

Yvonne von Hausswolff-Juhlin är docent och verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar och ser många potentiella andvändningsområden för VR.

 -Jag tror att VR kan bidra på sätt som tidigare teknik inte har kunnat. Bland annat för exponering som utgör en komponent i flera av våra behandlingar här på kliniken, säger Yvonne von Hausswolff-Juhlin.

Projektet inleds under våren med workshops tillsammans med behandlare och personer från patientföreningar som tidigare varit drabbade av en ätstörning. Projektet är delfinansierat av Vinnova med 150 000 kronor och ingår i Vinnovas biomed4life utlysning Medtech4Health.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta projektansvariga på Stockholms centrum för ätstörningar:

kristofer.ekstrom@sll.se
anne-charlotte.wiberg@sll.se

Publicerad 2017-04-06