Internetbehandling som förstahandsalternativ

Nu kommer alla patienter som uppfyller kriterier för internetbehandling erbjudas behandlingen som förstahandsalternativ på Mottagningen för vuxna.

Fr. o. m månadsskiftet utökar vi nu internetbehandlingen på kliniken med fler bedömare och behandlare. Behandlingen som tidigare bedrivits av Forsknings- och utvecklingsenheten (SCÄ FoU) flyttas över till Mottagningen för vuxna som har mer resurser.

I samband med det har det egna valet för internetbehandling tagits bort från vår egenanmälan och ersatts av att alla vårdsökande som fyllt 18 år, och uppfyller kriterier för internetbehandling, kommer erbjudas behandlingen som förstahandsval.

Enligt nya kliniska riktlinjer för ätstörningsbehandling kan självhjälp med behandlarstöd rekommenderas som första alternativ för personer med hetsätningsproblematik, vilket är en av anledningarna till att vi nu utökar internetbehandlingen.

Om internetbehandling

Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är ett välbeprövat behandlingsprogram med behandlarstöd som har utvecklats specifikt för patienter med ätstörningar.

Efter uppstartsmöte följer du ett strukturerat behandlingsprogram under 20 veckor. I programmet ingår texter, måltidsregistreringar, övningar och hemuppgifter. Under behandlingstiden har du kontakt med din behandlare varje vecka och ni kommunicerar via programmet.

Vem kan gå behandlingen?

Internetbehandlingen vänder sig till dig som har fyllt 18 år och som känner att du tappar kontrollen vid måltider. Om du är underviktig kan du inte genomgå behandlingen.

Sök till oss genom att skicka in en egenanmälan som du hittar under "Vård hos oss".

Publicerad 2016-05-02