Grundutbildning om ätstörningar

Nu kan du anmäla dig till höstens digitala grundutbildning om ätstörningar.


Om Grundutbildningen

Vår egen grundutbildning om ätstörningar ger dig kunskap om bakgrund, utredning och behandling av ätstörningar. Utbildningen är obligatorisk för nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar men är också öppen för andra som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Utbildningen utgår från de nationella kliniska riktlinjerna för utredning och behandling av ätstörningar. Målet med utbildningen är att alla deltagare ska kunna redogöra för utredning, diagnostik och behandling av ätstörningar efter avslutad kurs. Alla deltagare får ett kursintyg efter genomförande.

Utbdildningen sker digitalt

Höstens grundutbildning kommer ske digitalt över TEAMS. Utbildningen är fördelad på fem eftermiddagar och alla deltagare får en anslutningslänk skickad till sin e-postadress innan utbildningen startar.

Vem kan gå utbildningen?

Nya medarbetare på Stockholms centrum för ätstörningar och professionella som möter personer med ätstörningar i sitt arbete.

Datum och tider

9 november 13:15-16:00
10 november 13:15-16:00
11 november 13:15-16:00
16 november 13:15-16:00
17 november 13:15-16:00

Anmälan och kostnad

Grundutbildningen kostar 5000 kronor för personer som inte är anställda på Stockholms centrum för ätstörningar.

Anmälan sker via den här länken senast den 29 oktober >

Publicerad 2021-09-08