Filmade föreläsningar

Nu hittar ni alla föreläsningar från vår halvdag om ätstörningar upplagda på Utbildningsradions hemsida.

Den 2 oktober arrangerade vi en halvdag om ny kunskap och ökad medvetenhet om ätstörningar tillsammans med Karolinska Institutet. Över 900 besökare kom till Aula Medica för att ta del av föreläsningar och panelsamtal om ny forskning, behandling, ätstörningar inom elitidrotten samt ätstörningar ur ett syskonperspektiv.

UR samtiden var på plats och filmade hela eftermiddagen och nu kan ni som inte hade möjlighet att närvara ta del av samtliga föreläsningar på deras hemsida.

Länk till föreläsningarna hittar ni till höger eller här under.

Publicerad 2017-11-07