Fel eller brister ska åtgärdas och nödvändiga insatser vidtas

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm har låtit göra en extern granskning av ätstörningsvården inom Stockholms Centrum för ätstörningar, SCÄ, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). SLSO har tagit emot rapporten och ser allvarligt på de uppgifter som redovisas.

— Patientsäkerhet är vår högsta prioritet och vi kommer omedelbart säkerställa att frågor från patienter om vård vid SCÄ blir omhändertagna med högsta prioritet. Fel eller brister ska självklart åtgärdas och nödvändiga insatser vidtas, säger Elizabet Haking, chefläkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde.

En genomgång av samtliga uppgifter genomförs och svar kommer att lämnas enligt begäran till den 20 september. Granskarna pekar på flera möjliga brister inom verksamheten vid SCÄ. Det gäller felaktig redovisning av ersättningar, oklara villkor för patienter i forskningsprojekt och långa vårdköer.

Läs mer om granskningen på Region Stockholms webb >

Publicerad 2019-09-12

Patient eller anhörig?

Är du patient eller anhörig och vill prata med oss om detta är du varmt välkommen att ringa, 

Telefon: 08-123 44 100