Basinformation våren 2017

Nu hittar du vårens datum för Basinformation för vuxna, barn och ungdomar.


Ett första led i din behandling hos oss

Basinformationen består av tre till fyra föreläsningar och är ett första led i din behandling på Stockholms centrum för ätstörningar. Syftet är att ge dig grundläggande kunskap om ätstörningen, informera om våra olika behandlingsalternativ och ge dig möjlighet att ställa frågor.

Föreläsningarna är separata med olika teman och föreläsare som följs upp av diskussion och frågestund. Ni väljer fritt när ni vill gå på respektive föreläsning som löper på under varje termin. Vi rekommenderar att ni deltar på alla föreläsningar i serien för att få mest utbyte.

Vem kan delta?

Alla patienter som har varit på ett nybesök på Stockholms centrum för ätstörningar är välkomna att delta på Basinformationen. Vuxna patienter får gärna ta med sig en närstående till föreläsningarna. Barn och ungdomar kommer tillsammans med sina föräldrar, syskon eller andra närstående.

Basinformationen är uppdelad för vuxna och barn/ungdomar

Basinformationen är uppdelad för vuxna patienter (från 18 år) och för barn, ungdomar och deras familjer (under 18 år). Ni hittar mer information och datum för alla föreläsningar på respektive sida:

För vuxna: stockholmatstorningar.se/basinfo

För barn och ungdomar: stockholmatstorningar.se/basinfobarn

Publicerad 2016-12-20