Basinformation för barn och ungdomar inställt!

Föreläsningen om maten och kroppen den 25 oktober är tyvärr inställd.

Föreläsningen om maten och kroppen som ingår i Basinformationen för barn och ungdomar på Stockholms centrum för ätstörningar måste tyvärr ställas in den 25 oktober. Missa inte nästa tillfälle den 22 november.

Vad är Basinformation?

Basinformationen för barn, ungdomar och föräldrar består av tre föreläsningar och är ett första led i behandlingen på Stockholms centrum för ätstörningar. Syftet är att ge er grundläggande kunskap om ätstörningen, informera om våra olika behandlingsalternativ och ge er möjlighet att ställa frågor.

Föreläsningarna är separata, med olika teman och föreläsare, som följs upp av diskussion och frågestund. Ni väljer fritt när ni vill gå på respektive föreläsning som löper på under varje termin. Vi rekommenderar att ni kommer på alla tre föreläsningar för att få mest utbyte.

Vem kan delta?

Barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna att delta på Basinformationen tillsammans med föräldrar, syskon eller andra närstående. Ni måste även innan ha varit på ett nybesök på Stockholms centrum för ätstörningar.

Publicerad. 2016-10-24