Anslagstavlan – ett nytt forum för närstående

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar lanserar nu ett nytt forum för närstående till drabbade av ätstörningar.

För drygt en månad sedan lanserade Frisk & Fri en webbenkät för att kartlägga närståendes behov av stöd. Responsen blev större än väntat med hela 655 personer som svarade på enkäten. Bland svaren berättar flera att det finns ett stort behov av att träffa andra närstående för att känna sig mindre ensamma, men också för att kunna utbyta erfarenheter med varandra.

Frisk & Fri lanserade därför igår ”Anslagstavlan” som är ett forum där närstående har möjlighet att ta del av andra närståendes berättelser samt att dela med sig av sina egna. Vad är de bästa tipsen för att orka? Vilka goda exempel på bemötande finns det runt om i landet? Hur bemöter man någon med en ätstörning?

Publicerat 2016-07-06