Ändrat datum för närståendeträff

Vårens sista närståendeträff på Mottagningen för vuxna har flyttats till den 12 juni.

Träffar för närstående på Mottagning för vuxna

Närstående till patienter som går i behandling på Mottagning för vuxna har möjlighet att delta i kostnadsfria träffar en gång i månaden. Deltagarantalet är begränsat till tio personer och du måste anmäla dig till varje grupptillfälle. Gruppen leds av kurator Anna Sjöqvist och psykolog Vilhelmina Rommel som arbetar på Mottagning för vuxna.

Var och när träffas gruppen?

Gruppen träffas en gång i månaden mellan klockan 16:00-17:30 i Biblioteket på Stockholms centrum för ätstörningar.

Vårens tider 2018:

10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj och 12 juni (ändrat datum!).

Anmälan

Anmälan sker alltid innan till Vilhelmina Rommel på telefon 08-123 44 136.

Välkomna!